Система менеджменту якості

Принципи за допомогою яких ми досягаємо найкращих результатів виробництва

Принципи побудови управлінської системи

Детальний огляд усіх принципів з управління виробництвом ТОВ "Керамет".

Система менеджменту якості ТОВ "Керамет"

Про систему менеджменту якості і стандарти ISO 9001

Давно відомо, що висока організованість внутрішньої роботи є запорукою успіху кожного підприємства, тому більшість провідних компаній у світі концентрує свої зусилля на підвищенні якості продукції через якісну організованість процесів діяльності, при цьому системи управління таких компаній називають системою управління (менеджменту) якості.

Система менеджменту якості (СМЯ) – це скоординована діяльність з керівництва та управлінню організацією, що орієнтує її на випуск продукції, яка на виході є якісною з точки зору споживача.

З метою сприяння організаціям у впровадженні та ефективному функціонуванні систем управління якістю були розроблені стандарти серії ISO 9000. Міжнародний стандарт ISO 9001 (в редакції 2008 року - ISO 9001:2008) встановлює вимоги до СМЯ, яка може бути офіційно сертифікована.

Система менеджменту якості ТОВ "Керамет"

Після прийняття рішення вищим керівництвом компанії про необхідність сертифікації СМЯ, в період з січня по вересень 2011 року ПрАТ «КЕРАМЕТ» був запроваджений комплекс заходів по розробці та впровадженню СМЯ у відповідності до вимог ISO 9001:2008, який включив в себе формулювання політики, постановку цілей в області якості, побудову процесної моделі діяльності Товариства, розробку цілого ряду документів СМЯ. «01» вересня 2011 р. наказом по підприємству в ПрАТ «КЕРАМЕТ» була впроваджена СМЯ відповідно до вимог ISO 9001:2008.

СЕРТИФІКАТ ISO 9001:2008

Вперше 26 квітня 2012 року ПрАТ «КЕРАМЕТ» отримало сертифікат ISO 9001:2008. Слід підкреслити, що компанія, пройшовши сертифікацію системи менеджменту, в своєму сегменті стала першопрохідцем в Україні.

Сертифікат, який видається за результатами всебічного аудиту системи менеджменту якості, підтвердив відповідність СМЯ "КЕРАМЕТ" вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008 в області заготівлі та переробки брухту чорних металів для металургійної промисловості.

30 квітня 2015 р. компанія «Керамет» повторно пройшла процедуру сертифікації системи менеджменту, отримав новий сертифікат ISO 9001:2008. Термін дії сертифікату - три роки за умови успішного проходження щорічних наглядових аудитів.

Сертифікаційні та наглядові аудити СМЯ ПрАТ «КЕРАМЕТ» проводять експерти ТОВ «ІНТЕРСЕРТ-УКРАЇНА» (партнер в Україні технадзорного товариства TUV Thuringen e. V, штаб-квартира в м. Эрфурт, Тюрингія, Німеччина).

Наявність сертифікату ISO 9001:2008 є свідченням того, що система менеджменту якості, а також застосовувані технології, методи управління, бізнес-процеси в компанії відповідають найсуворішим вимогам міжнародних стандартів серії ISO 9000, забезпечуючи досягнення стабільно високої якості продукції.

ISO ТОВ "Керамет"
ISO ТОВ "Керамет"

ЦІЛЬ ТА ПОЛІТИКА В ОБЛАСТІ ЯКОСТІ

Пропонуємо ознайомитись з політикою в області якості , а також цілями в області якості ПрАТ «КЕРАМЕТ».

ISO ТОВ "Керамет"
ISO ТОВ "Керамет"
На сторінку про Нас

Дізнатись більше про ТОВ "Керамет" та перейти до навігації по всім сторінкам з розділу Про Нас

Повернутись на головну

Перейти до головної сторінки, та перейти далі на потрібні розділи сайту

Познайомитись з цілями

Перейти на сторінку цілі ТОВ "Керамет" та дізнатись більше про наше підприємство